เป็นสมาชิกเมื่อ 16 ธันวาคม 2563

แพทย์

หมอแอมป์ FB เรื่องเด็กๆ by หมอแอม

ที่ทำงาน : รพ. พญาไท ศรีราชา

การศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น