เป็นสมาชิกเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2563

แพทย์

พญ. เดือนเพ็ญ วันทนาศิริ

ที่ทำงาน : รพ.พระรามเก้า

การศึกษา : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล